POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Accesul pe website-ul https://www.bamirom.ro/ se supune termenilor din prezenta politică de confidențialitate. În cuprinsul acesteia explicăm ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în ce scop. De asemenea, ne exprimăm angajamentul ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor acestui website, precum și de a le stoca respectiv prelucra în condiții de siguranță. Prezenta politică de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, actualizările și modificările fiind valabile imediat după afișarea pe website.

Operatorul de date cu caracter personal

Bamirom Grup SRL, o entitate juridică organizată și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni nr. 29, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/650/2013 și având cod unic de înregistrare nr. RO31949669 (în continuare ”Bamirom”). Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Pe website-ul https://www.bamirom.ro/ pot fi prezente link-uri pentru accesarea altor website-uri ale căror politici privind prelucrarea de date sunt diferite. Aceste politici trebuie verificate în mod individual Bamirom nefiind responsabil pentru informațiile oferite sau datele colectate de alte website-uri/operatori de date cu caracter personal.

Noțiunile de date cu caracter personal și prelucrare de date

Vom folosi noțiunea de ”date cu caracter personal” pentru a ne referi la orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar prin conceptul de ”prelucrare de date personale” ne vom referi la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Colectarea datelor cu caracter personal

Pentru oferirea serviciilor prin intermediul https://www.bamirom.ro/ folosim date de identificare, date de contact și datele din mesajul transmis cu prilejul completării formularului de contact. Totodată, în scopul recrutării angajaților prelucrăm datele furnizate în CV-ul aplicantului. Pe lângă aceste situații, mai colectăm date cu caracter personal precum date de identificare, date de contact, adresa de domiciliu și imagini video în contextul oferirii/prestării serviciilor la punctul nostru de lucru sau cu ocazia desfășurării relațiilor contractuale de colaborare.

Sursa datelor cu caracter personal

Informațiile personale obținute ca urmare a folosirii website-ului sunt colectate de la utilizatorii website-ului sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații. Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în mod direct precum și datele generate pe baza acestora. În celelalte cazuri, datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoanele vizate sau eventual indirect de la societățile pentru care aceste persoane vizate lucrează. Practic, vom colecta date cu caracter personal atât în momentul în care utilizați website-ul cât și în contextul prestării efective a serviciilor către clienți sau colaboratori.

Scopurile prelucrării

Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea oferirii serviciilor prin intermediul platformei, procesării cererilor și administrării platformei https://www.bamirom.ro/ pentru a răspunde la întrebări și solicitări. De asemenea, uneori reținem prin intermediul fișierelor cookie inclusiv acțiunile și preferințele utilizatorilor în vederea îmbunătățirii experienței acestora de navigare și sporirea funcționalității website-ului. Nu în ultimul rând, datele prelucrate în contextul relației cu clienții sau colaboratorii sunt de asemenea prelucrate în vederea îndeplinirii unor scopuri contractuale, legale sau scopuri corespunzătoare intereselor noastre legitime.

Temeiurile legale care justifică prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe realizează pe baza consimțământului, a unui temei contractual, legal sau a interesului nostru legitim de promovare a serviciilor. De exemplu, prelucrarea datelor personale va avea un temei contractual în situația în care utilizatorii website-ului solicită o ofertă de servicii sau un temei legal atunci când folosim datele pentru a ne îndeplini obligațiile legale specifice oferirii de servicii de vânzare, reciclare paleți și de trasabilitate deșeuri. Prelucrarea datelor specifice fișierelor cookie poate avea loc inclusiv în temeiul consimțământului utilizatorilor website-ului atunci când se prelucrează date prin intermediul fișierelor cookie. Totodată, urmărim interese legitime precum promovarea eficientă a serviciilor prin plasarea unor fișiere cookie pe terminalul utilizatorului în scopurile menționate anterior.

Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorilor platformei. Cu toate acestea, prelucrarea devine obligatorie atunci când este necesar să ne conformăm unor obligații contractuale sau legale sau justificată când trebuie să ne apărăm interesele legitime.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate prin intermediul platformei https://www.bamirom.ro/ și ulterior păstrate pentru o perioadă determinată în conformitate cu prevederile legale sau interesul nostru legitim. Acestea vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor și ulterior păstrate pentru perioada impusă regulamente sau norme aplicabile privind obligațiile de păstrare a documentelor sau privind obligațiile de a răspunde solicitărilor autorităților publice.

Măsuri de securitate

Acordăm o importanță sporită prelucrării datelor cu caracter personal și ne angajăm să respectăm siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor a căror date le prelucrăm:

(i) dreptul de retragere a consimțământului;
(ii) dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor;
(iii) dreptul de acces asupra datelor;
(iv) dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
(v) dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
(vi) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vii) dreptul de a solicita transmiterea datele către alt operator;
(viii) dreptul de opoziție;
(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
(x) dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau transmisă prin poștă la punctul nostru de lucru din localitatea Nicolae Bălcescu nr. 1217, județul Bacău sau transmisă pe adresa de e-mail office@bamirom.ro. Drepturile enumerate mai sus sunt aplicabile în funcție de situația concretă de prelucrare.